شورت ها نوعی لباس زیر هستند که در ابتدا توسط زنان مور استفاده قرار میگرفتند.شورت ها را در انگلیس pantiesمی نامندبرای اولین بار در دوره ی رنسانس به کار گرفته شدند.بیشتر به خاطر حفظ پاکدامنی زنان وحفظ بهداشت وجلوگیری از سرماکاربرد داشتند.دلیل دیگر استفاده ی زنان از شورت این بوده است که زمانی که زنان از روی اسب میفتندقسمت ران پا وپشت دیده نشود.
در دوره ی رنسانس این  نوع پوشاک مرسوم شد امانه به شکل وشمایلی که امروز است.بیشترشبیه زیرشلواری بود که تا زیر زانوی زنان بود.اما در اواسط قرن نوزدهم لباسهای زنانه از حالت یک تکه درآمدند
وبه صورت جداگانه از هم تولید میشدندوهمین امر هم باعث شد لباس زیر هم دو تکه شود قسمتی که اندام بالا را پوشش میداد وقسمتی که اندام پایین تنه را پوشش میداد.باپایان جنگ جهانی اول دامن زنان کوتاهترشد ولباس زیر پایین تنه ی زنان شکل وشمایل بیشتری به شورت گرفت وکوتاهتر وکوچکتر شدند تا زمان پوشیدن دامن قابل مشاهده نباشد.با پایان جنگ جهانی اول وکوتاهتر شدن لباس زیر یک نوع لباس مخفیانه وشرم آور محسوب میشد.تااینکه درسال 1949یک بازیکن زن تنیس با لباس کوتاهی که در مسابقه شرکت کرد که این اتفاق در تمام دنبپیا تیتر اول مطبوعات شد وبه عنوان یک حرکت جسورانه قلمداد شد.بعدازچنین وقایعی این پوشش وارد صنعت مد شد ورشد در این صنعت را میتوان درسال 1960 مشاهده کرد.در این دهه مفهوم لباس زیر به طور کل عوض شدقبل از این دهه تمام تلاشها برای مخفی کردن این لباس بود اما از این دهه به بعد نه تنها آن را مخفی نمیکردند بلکه به مد روز هم کشیده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه