نحوه شستشوی سوتین اسفنجی

چگونه سوتین خود را بشوریم؟ 1.قبل ازشستن سوتین گیره سوتین راببندید.اغلب سوتین ها دارای گیره هستند که از جلو یا عقب بسته میشود .بهتر است قبل از شستشو آنها را ببندید. 2.سوتین ها را به هنگام شستشو در کیسه مخصوص لباس زیر قرار دهید وبه این نحو آن ها رااز لباس های دیگر جدا کنید. […]

بستن
مقایسه